اهداف کنفرانس

آشنایی هر چه بیشتر محققان و علاقمندان با آخرین دستاوردهای علمی ، صنعتی و جدیدترین متدهای پژوهشی انجام یافته در زمینه های مختلف شیمی

ایجاد پویایی و انگیزه  مشارکت در فعالیت های علمی دانشجویی برای دانشجویان

گسترش همکاری، تعامل و تبادل نظر بین مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی و صنعتی

فراهم سازي بستر مناسب براي انتقال دانش و تجربيات صنايع كشور به يكديگر

ارتقاء سطح علمی دانشجویان، اساتید و شرکت کنندگان در کنفرانس

رسیدن به استاندارهای جهانی و فناوری های روز دنیا

بررسي يافته و ايده هاي صنعتي جديد

حامیان علمي كنفرانس
سايت هاي مرتبط
آمار بازدید كنندگان