كنفرانس گذشته

کنفرانس ملی CSE2016

کنفرانس ملی علوم و مهندسی شیمی

 

دریافت فایل PDF مقالات

 

اين كنفرانس در 6 اسفند ماه 1394 توسط موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش با همكاري اساتيد دانشگاه هاي سراسر كشور در استان مازندران و شهر بابل برگزار گرديد. در اين كنفرانس  با حضور مسئولين  و نخبگان علمي كشوري برگزار گرديد و تعداد 95 مقاله به دبيرخانه كنفرانس ارسال و از اين تعداد 41 مقاله از سوي كميته علمي مورد پذيرش قرار گرفت. مقالات اين كنفرانس در پايگاه علمي مقالات كشور (سيويليكا) به ثبت رسيده است.

 

 

 

حامیان علمي كنفرانس
سايت هاي مرتبط
آمار بازدید كنندگان