هزينه هاي ثبت نام

 

هزينه هاي ثبت نام جهت شركت در كنفرانس بر اساس جدول زير مي باشد.

هزينه ها شامل (بررسي نهايي، ويرايش و ثبت مقاله، چاپ گواهي و سي دي مجموعه مقالات ، هديه كنفرانس و ارسال پستي با پست پيشتاز و پذيرايي) مي باشد.

 

هزینه ثبت نام ، ارسال ، بررسی اوليه و اعلام نتیجه داوری مقالات رایگان می باشد.

ارسال اسکن گواهی پذیرش بعد از اعلام پذیرش مقاله، و با درخواست نویسنده، به صورت رایگان می باشد.

چاپ گواهي شركت در كنفرانس براي نويسنده مسئول مقاله رايگان مي باشد.

 

 

 

به ازاي هر مقاله/ مقالات پذيرفته شده نويسنده اصلي، فقط يك نفر از نويسندگان آن مقاله/ مقالات مي بايست در كنفرانس ثبت نام نمايد. در صورتي كه بيش از يك نفر از نويسندگان مقاله/مقالات قصد شركت (حضوری) در كنفرانس را داشته باشند ، به ازاي هر نفر اضافي مبلغ 100,000 تومان بايد پرداخت گردد.

به ازاي هر مقاله يك گواهي به نام تمامي نويسندگان و يك  سي دي مجموعه مقالات كنفرانس صادر مي گردد.

هزینه دریافت سی دی مجموعه مقالات اضافی 15,000 تومان می باشد. هزینه دریافت گواهینامه اضافی 15,000 تومان می باشد.

حامیان علمي كنفرانس
سايت هاي مرتبط
آمار بازدید كنندگان